Privacyverklaring

DVA respecteert de privacy van haar contactpersonen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doe ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook ‘de beheerder’): DVA, Charles de Vries

Artikel 2 De verwerking van persoonsgegevens

[1] Uw persoonsgegevens worden verzameld door DVA. Onder persoonsgegeven worden verstaan: alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of eer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

[2] Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam
Emailadres
Telefoonnummers
Functie

Artikel 3 Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: Het onderhouden van relaties met u, het verzenden van een nieuwsbrief.